மௌனம்...


ANTHAPPAARVAI

உயிரே...
உன்னோடு பேசவேண்டும்
என நினைத்து
வார்த்தைகளைத் தேடுகின்றேன்...

ஆனால்
அவை எல்லாம்
வெறும் மௌனங்களாகவே
இருக்கின்றன...

என் மௌனங்களுக்கு
நீ வடிவம் கொடுத்துப் பார்த்தால்
உன் விழிகள்
உதிர்ந்து விடும்...!

என் மௌனங்களை
நீ தொட்டுப் பார்த்தால்
உன் விரல்கள்
கரைந்து விடும்...!

என் மௌனங்களை
நீ மொழிபெயர்த்து
உச்சரித்துப் பார்த்தால்
உன் உதடுகள் உருகி விடும்...!

ஏனென்றால்
அத்தனை சில்லிட்ட உணர்வுகள்
அடங்கியிருக்கின்றன
என் மௌனத்தில்.!!

எனவே
நீயும் என் மனதில்
மௌனமாகவே இருந்துவிடு..."To a brave heart, Nothing is impossible"
தைரியமான மனோதிடத்தால் முடியாதது எதுவும் இல்லை!

RECOMMENDED CONTENT

RECOMMENDED CONTENT

RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES


RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!