சின்னச் சின்ன வரிகள்


Go to page : Previous  1, 2

ANTHAPPAARVAI

காவல்துறையின் வேலை தவறுகளைக் கண்டுபிடிப்பதல்ல.
தவறுகள் நடக்காமல் தடுப்பது!"To a brave heart, Nothing is impossible"
தைரியமான மனோதிடத்தால் முடியாதது எதுவும் இல்லை!
ANTHAPPAARVAI

"திருடனாய் பார்த்து திருந்தா விட்டால், திருட்டை ஒழிக்க முடியாது" என்று ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள். இதில் இரண்டு வார்த்தைகள் மாறிப் போய் கிடக்கிறது.

இந்த வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்து நாம் திருத்தினால் எல்லாம் மாறும்.

"திருடனாய்" என்பதை "திருடனை" என்றும், "திருந்தா" என்பதை "திருத்தா" என்றும் திருத்திப் படித்துப் பாருங்கள்.

சமுதாயத்தில் மாற்றம் வேண்டுமானால், இன்னும் பலவற்றை நாம் திருத்த வேண்டும்…"To a brave heart, Nothing is impossible"
தைரியமான மனோதிடத்தால் முடியாதது எதுவும் இல்லை!
ANTHAPPAARVAI

உங்கள் குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு எதையேனும் செய்ய ஆசைப்பட்டால்,
சிறந்த கல்வியைக் கொடுங்கள்.

கல்வி ஒன்றுதான் யாராலும் பறிக்கப்படாத செல்வம்!!"To a brave heart, Nothing is impossible"
தைரியமான மனோதிடத்தால் முடியாதது எதுவும் இல்லை!

Go to page : Previous  1, 2

RECOMMENDED CONTENT

RECOMMENDED CONTENT

RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES


RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!