எனது கணக்கு எப்போது செயல்படும்?


Anonymous

நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் தளத்தில் தற்போது இணைந்திருக்கிறேன். கீழ்கண்டவாறு எனக்கு ரிப்ளை வந்துள்ளது. விரைவில் எனது அக்கோண்டை ஆக்டிவேட் செய்யுங்கள். அந்தப்பார்வையில் எனது ஆக்கங்களை பகிர விருப்பம்........

//Welcome to அந்தப்பார்வை படைப்புக்களம் forums

Please keep this e-mail for your savebox. Your account information is as follows:

----------------------------
Username: Suntharam
Password: **********
----------------------------

Your account is currently inactive, the administrator of the board will need to activate it before you can log in. You will receive another e-mail when this will be done.

Please do not forget your password as it has been encrypted in our database : we cannot retrieve it for you. However, if you forget your password you can request a new one which will be activated in the same way as this account.

Thank you for registering.

--
வணக்கம்!
காத்திருங்கள் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணிற்கு அறிவிப்பு வரும்!

@அந்தப்பார்வை.//

ANTHAPPAARVAI

உங்கள் கணக்கு செயல்படுத்தப்படுகிறது!
உங்கள் படைப்புக்களையும், கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்...

நன்றி.

RECOMMENDED CONTENT

RECOMMENDED CONTENT

RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES


RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!