ஸ்ருதியின் தந்தையும் ஒரு பள்ளி வாகன ஓட்டுனர்!


ANTHAPPAARVAI

ஸ்ருதியின் தந்தையும் ஒரு பள்ளி வாகன ஓட்டுனர்!
"நானும் ஒரு பள்ளி வாகன ஓட்டுனர் தான், என் மகள் இறந்த செய்தி கேள்விப் பட்டதும் கூட தான் அழைத்து சென்ற குழந்தைகளை பத்திரமாக அவரவர் வீடுகளில் கொண்டு சென்று விட்டுவிட்டுதான் வந்தேன்" என்று மிகவும் சோகமுடன் தெரிவித்தார்!

பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்திருந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்!

RECOMMENDED CONTENT

RECOMMENDED CONTENT

RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES


RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!