கடவுள் இருப்பது உண்மையா?


Gulzaar


கடவுள் இருப்பது உண்மையா? கடவுளைப் பற்றிய உங்கள் விளக்கம் என்ன?

Priya Dharsani

Gulzaar wrote:
கடவுள் இருப்பது உண்மையா? கடவுளைப் பற்றிய உங்கள் விளக்கம் என்ன?

கடவுள் இருந்தால் என்ன செய்யப் போகிறோம்? இல்லாவிட்டால் தான் என்ன செய்யப் போகிறோம்?

avatar

Gulzaar wrote:
கடவுள் இருப்பது உண்மையா? கடவுளைப் பற்றிய உங்கள் விளக்கம் என்ன?
உங்களுக்காகத் தான் "கடவுளும் நானும்" என்ற உரையாடல் கட்டுரை புதுப் பொலிவுடன் தொடங்கப் பட்டுள்ளது படித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்!

RECOMMENDED CONTENT

RECOMMENDED CONTENT

RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES


RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!